Krzysztof Sowa
Witaj na mojej stronie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja

“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”

mająca na celu

“Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”


Zapraszam do skorzystania z mojej oferty!

* Fotografia analogowa (mało obrazkowa i średnio formatowa)

* Fotografia natychmiastowa (typu polaroid)

* Wykonanie odbitek lub albumu z odbitkami które wykonam jeszcze podczas trwania fotografowanej uroczystości

* Nieodpłatne skanowanie starych klisz dla mieszkańców gminy Świlcza (W przypadku starych fotografii, proszę o udzielenie zgody na pozostawienie skanowanych zdjęc w archiwum)

* Skanowanaie staaarych odbitek oraz klisz fotograaficznych

* Usługa fotografi ślubnej i dedykowana aplikacja mobilna dla klientów

* Wytwarzanie aplikacji mobilnychŚwilcza – dawniej i dziaj - Fotograficzne Historie Świlczy