Krzysztof Sowa
Witaj na mojej stronie„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja

“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”

mająca na celu

“Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

“Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych oraz wytwarzania oprogramowania”